Select Language:


Log In Email

Notice & Events

आन्तरिक मुल्याङन परीक्षा २०७६

2076/8/10

यस कैलाली बहुमुखी क्याम्पसमा स्नातक तह चौथो बर्षमा अध्ययनरत  विद्यार्थीहरुको आन्तरिक मुल्याङन परीक्षा यहि २०७६ मंसिर १५ गतेदेखि सञ्चालन हुने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।


क्याम्पस प्रमुख

Back to top