Notice

2077/7/3

Details of Supervisor for Report Writing for BBS Fourth Year Students 2077 (Marketing Group)

Details of Supervisor for Report Writing for BBS Fourth Year Students 2077 (Marketing Group)
Read More Download File
2077/7/3

Details of Supervisor for Report Writing for BBS Fourth Year Students 2077 (Finance Group)

Details of Supervisor for Report Writing for BBS Fourth Year Students 2077 (Finance Group)
Read More Download File
2077/7/3

Details of Supervisor for Report Writing for BBS Fourth Year Students 2077 (Account Group)

Details of Supervisor for Report Writing for BBS Fourth Year Students 2077
Read More Download File
2077/6/25

+1 (Science Stream) Online class Schedule 2077

+1 (Science Stream) Online class Schedule 2077
Read More
2077/6/22

+2 (11)-Humanities Online Routine 2020

+2 (11)-Humanities Online Routine 2020
Read More Download File
2077/6/20

+2 Prgramme, Class 11 [MANAGEMENT (ONLINE ROUTINE)] 2077

+2 Programme, Class 11 [MANAGEMENT (ONLINE ROUTINE)] 2077
Read More Download File
2077/6/13

+2 Admission Notice 2077

+2 Admission Notice 2077
Read More
2077/6/12

+2, 12 [Management (Online Routine)] 2077

+2 Programme, 12 [Management (Online Routine)] 2077
Read More Download File
2018/6/23

‘उत्कृष्ट पब्लिक क्याम्पस’ अवार्ड

२०१८ को उत्कृष्ट पब्लिक क्याम्पसको अवार्ड धनगढीको कैलाली  मल्टिपल क्याम्पसले पाएको छ । न्यु बिजनेश एजले आयोजना गरेको ‘बिजनेश स्कुल रेटिङ-र्‍याङ्किङ अवार्ड–२०१८’को उक्त विधाको अवार्ड कैलाली मल्टिपल कलेजले प्राप्त गरेको हो । कलेजलाई अवार्ड र प्रमाणपत्रद्वारा सम्मान गरिएको छ ।

Read More

Back to top