Notice

2079/12/3

उम्मेदवारहरूको अन्तिम नामावली प्रकाशन ।

उम्मेदवारहरूको अन्तिम नामावली प्रकाशन ।
Read More Download File
2079/12/3

शोक बिदा सम्बन्धी सूचना

शोक बिदा सम्बन्धी सूचना 
Read More
2079/12/2

प्रतक्ष्य तर्फ मनोनयन भयका उमेदबारहरुको नामावली बिबरण

प्रतक्ष्य तर्फ मनोनयन भयका उमेदबारहरुको नामावली बिबरण 
Read More Download File
2079/12/1

स्नातक तह र स्नातकोत्तर तहको विश्वविद्यालय नाम दर्ता (Registration) फाराम भर्ने म्याद थप सम्बन्धी सूचना ।

स्नातक तह र  स्नातकोत्तर तहको विश्वविद्यालय नाम दर्ता (Registration) फाराम भर्ने म्याद थप सम्बन्धी सूचना ।
Read More Download File
2079/11/30

स्ववियु निर्बाचन निर्देशिका २०७९

स्ववियु निर्बाचन निर्देशिका २०७९
Read More Download File
2079/11/30

​अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना ।


उपरोक्त मिति २०७९/१२/०८ गते सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय, कैलाली बहुमुखी क्याम्पसद्वारा
गठित स्व.वि.यु. निर्वाचन सञ्चालन समितिले यही मिति २०७९/११/३० मा प्रथम मतदाता नामावली
प्रकाशित गरी सकेको र उक्त नामावलीमा दाबी विरोध आव्हान गरेको र तोकिएको समयावधिमा
परेको दावीविरोध उपर आवश्यक कारवाही पश्चात अन्तिम मतदाता नामावली तपसिल बमोजिम
प्रकाशन गरिएको व्यहोरा जानकारी गरिन्छ ।
Read More Download File
2079/11/30

​प्रथम मतदाता नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना ।उपरोक्त मिति २०७९/१२/०८ गते सम्पन्न हुने स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन निर्वाचनको लागि यस कैलाली बहुमुखी क्याम्पसमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको प्रथम मतदाता नामावली निम्नानुसार प्रकाशित गरिएको छ ।

Read More Download File
2079/11/29

बिदा सम्बन्धी सूचना

बिदा सम्बन्धी सूचना 
Read More
2079/11/21

भर्ना सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।

भर्ना सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।
Read More
2079/11/12

Importance Notice

Importance Notice for Admission.
Read More

Back to top