Select Language:


Log In Email

Notice & Events

अभ्यास शिक्षण सम्बन्धी सूचना ।

2074/7/12

यस क्याम्पसको शैक्षिक सत्र् २०७३/०७४ को शिक्षाशास्त्र संकाय, स्नातक तह अन्तर्गत एक वर्षे बी.एड. उत्तीर्ण भएका बिद्यार्थीहरुको अभ्यास शिक्षण कार्यक्रम तपशिल बमोजिमको कार्य तालिका अनुसार हुने भएकोले सम्बन्धित बिद्यार्थीहरुलाई सूचित गरिन्छ । विस्तृत जानकारीको लागि अभ्यास शिक्षण समितिसंग सम्पर्क गर्न समेत सूचित गरिन्छ ।
तपशिल
१. आवेदन फाराम भर्ने मिति : २०७४ कार्तिक १२ गतेदेखि ऐ. कार्तिक १८ गतेसम्म ।
२. अभिमुखिकरण कार्यक्रम : २०७४ कार्तिक १९ गते दिउ“सो ३ः०० बजेदेखि ।
३. सुक्ष्म अभ्यास शिक्षण : २०७४ कार्तिक २० गतेदेखि ।
४. एभरेष्ट बैंक, शाखा कार्यालय, धनगढीमा जम्मा गरेको रु. १८००।– को सक्कल बैंक भौचर ।
५. एक बर्षे बी.एड. उत्तीर्ण गरेको लब्धाड्ढ पत्रको प्रतिलिपी र अन्तिम बर्षको प्रवेश पत्रको प्रतिलिपी पेश गर्नु पर्ने छ ।

Back to top